Board

Björn Larsson, 1965

Styrelseordförande sedan 2011. MSC i ingenjörsvetenskap vid Chalmers universitet.

Erfarenhet: Björn har mer än 20 års erfarenhet av internationell marknadsföring, försäljning och affärsutveckling inom läkemedel, medicinsk utrustning och bioteknologi, bland annat inom Novo Nordisk, AstraZeneca och Medtronic. Han har tidigare varit affärsutvecklare och investeringschef på GU Holding (numera GU Ventures). Björn är för närvarande global marknads- och kommunikationschef på ABIGO Medical AB.

Pågående uppdrag: Vice styrelseordförande i Föreningen Innovativa Mindre Läkemedelsföretag (IML).
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Strongbone AB och styrelseledamot i Cereno Scientific AB.
Ägare och verksam i följande bolag: BearInMind EF.
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget: 4 740 aktier och 6 250 teckningsoptioner.
Förhållande till bolaget: Oberoende
Förhållande till större ägare: Oberoende

Björn Löwenadler, 1952

Styrelseledamot sedan 2015. PhD i immunologi vid Karolinska Institutet.

Erfarenhet: Björn har långvarig erfarenhet av preklinisk, tidig klinisk och extern samverksamhet genom olika positioner inom Biotech och Big Pharma R&D. Han är för närvarande affärsutvecklare i Toleranzia AB som han tidigare varit VD för. Björn har även haft tidigare positioner som avdelningschef för molekylär biologi på Pharmacia, Discovery Science Director på AstraZeneca FoU, forskningschef på Biovitrum AB, forskningschef i Arexis AB och chef för externa samarbeten på AstraZeneca R&D.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Agrisera AB och Adjuvare AB.
Tidigare uppdrag: VD i Toleranzia AB. Styrelseledamot i Lipum AB.
Ägare och verksam i följande bolag: Adjuvare AB och Agrisera AB.
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget: 2 345 aktier och 6 250 teckningsoptioner.
Förhållande till bolaget: Oberoende
Förhållande till större ägare: Oberoende

Jan Holmgren

Styrelseledamot sedan 2015. Legitimerad läkare och medicinsk doktor.

Erfarenhet: Jan har varit professor i medicinsk mikrobiologi och immunologi vid Göteborgs universitet sedan 1980. Han har även varit chef för Forskningsinstitutet vid Göteborgs universitet (GUVAX). Han har fått publicera mer än 500 artiklar inom mikrobiologi, immunologi och vaccinologi och är medlem i Swedish Royal Academy of Science och Swedish Royal Academy of Engineering. Jan har även varit medlem i flera nationella och internationella styrelser, bland annat i Knut och Alice Wallenberg Foundation, the International Vaccine Institute (IVI) och the Global Alliance of Vaccines and Immunization (GAVI). Jan är medlem i flera internationella vaccinrelaterade tekniska uppgiftsstyrkor och styrkommittéer.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Duotol AB och Gotovax AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Triotol AB. Styrelseledamot i Knut och Dr. Alice Wallenbergs stiftelse och Göran Gustafssons stiftelse.
Ägare och verksam i följande bolag: Duotol AB och Gotovax AB. Tidigare varit ägare i Triotol AB.
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget: 3 000 aktier och 6 250 teckningsoptioner.
Förhållande till bolaget: Oberoende
Förhållande till större ägare: Oberoende

Clas Malmeström, 1965

Styrelseledamot sedan 2015. Medicinsk doktorsexamen, överläkare Neurologi och klinisk immunologi.

Erfarenhet: Clas är överläkare vid MS-Centrum, neurosjukvården, samt vid laboratoriet för klinisk immunologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han har sedan 2001 bedrivit forskning inom Multipel Skleros (MS) på sjukhusets MS-centrum samt institutionen för klinisk neurovetenskap, Göteborgs universitet. Förutom akademisk forskningen har han deltagit i flera kliniska läkemedelsprövningar inom MS ledda av bland andra Biogen-Idec, Merck, Novartis, Roche och Sanofi varav flera resulterat i dagens standardbehandlingar för MS.

Pågående uppdrag:
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Svenska MS-sällskapet.
Ägare och verksam i följande bolag:
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget: 1 250 aktier och 3 500 teckningsoptioner.
Förhållande till bolaget: Oberoende
Förhållande till större ägare: Oberoende

 

Anders Waas, 1957

Styrelseledamot sedan 2018. Utbildad tandläkare (DDS).

Erfarenhet: Anders har haft flera seniora roller i Astra, AstraZeneca, CV Therapeutics, Actogenics och Tikomed AB. Han har tidigare erfarenhet av företagsledning, affärsutveckling och läkemedelsutveckling.
 

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Transmed Gothenburg AB och Iscaff Pharma AB. Styrelseledamot i Anders Waas AB och Toleranzia AB.
Tidigare uppdrag: VD i TIKOMED AB. Styrelseledamot i Karo Pharma AB och Anidea AB.
Ägare och verksam i följande bolag: Anders Waas AB.
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget:
Förhållande till bolaget:Oberoende
Förhållande till större ägare: Beroende

Carol Routledge

Styrelseledamot sedan 2018. BSc, PhD i neurofarmakologi.

Erfarenhet: Carol är FoU- och läkemedelsutvecklingsexpert med över 30 års erfarenhet inom brittiska och USA-baserade läkemedels- och bioteknikföretag med fokus på läkemedelsförvärv och profilering av NCE-biologi. Hon har haft en nyckelroll i GSK Biopharmaceuticals, inkluderande ledning inom läkemedelsforskning och utvecklingsverksamhet inom ett antal terapeutiska områden, särskilt inom områdena för immonuinflammatoriska sjukdomar och neurovetenskap med betoning på translationell medicin. Hon hanterade nyligen en semifilantropisk demensfond med en central inriktning på att identifiera och utveckla nya sjukdomsmodifierade mekanismer för behandling av alla olika typer av demens. Hon har fått över 90 artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Carol är för närvarande forskningschef vid Alzheimers Research UK där hon driver forskningsagendan.

Pågående uppdrag:
Tidigare uppdrag:
Förhållande till bolaget: Oberoende
Förhållande till större ägare: Oberoende