Board

Björn Larsson, 1965

Styrelseordförande sedan 2011. MSc i maskinteknik vid Chalmers universitet.

Erfarenhet: Björn har mer än 25 års erfarenhet av internationell marknadsföring, försäljning och affärsutveckling inom läkemedel, medicinsk utrustning och bioteknologi, bland annat inom Novo Nordisk, AstraZeneca och Medtronic. Han har tidigare varit affärsutvecklare och investeringschef på GU Holding (numera GU Ventures) samt global marknads- och kommunikationschef på ABIGO Medical AB. Björn är för närvarande VD på Observe Medical som är listat på Oslo börsen

Pågående uppdrag: Vice styrelseordförande i Föreningen Innovativa Mindre Läkemedelsföretag (IML).
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Strongbone AB och styrelseledamot i Cereno Scientific AB.
Ägare och verksam i följande bolag: BearInMind EF.
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget: 4 740 aktier och 6 250 teckningsoptioner.
Förhållande till bolaget: Oberoende
Förhållande till större ägare: Oberoende

Clas Malmeström, 1965

Styrelseledamot sedan 2015. Medicinsk doktorsexamen, överläkare Neurologi och klinisk immunologi.

Erfarenhet: Clas är överläkare vid MS-Centrum, neurosjukvården, samt vid laboratoriet för klinisk immunologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han har sedan 2001 bedrivit forskning inom Multipel Skleros (MS) på sjukhusets MS-centrum samt institutionen för klinisk neurovetenskap, Göteborgs universitet. Förutom akademisk forskningen har han deltagit i flera kliniska läkemedelsprövningar inom MS ledda av bland andra Biogen-Idec, Merck, Novartis, Roche och Sanofi varav flera resulterat i dagens standardbehandlingar för MS.

Pågående uppdrag:
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Svenska MS-sällskapet.
Ägare och verksam i följande bolag:
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget: 1 250 aktier och 3 500 teckningsoptioner.
Förhållande till bolaget: Oberoende
Förhållande till större ägare: Oberoende

 

Anders Waas, 1957

Styrelseledamot sedan 2018. Utbildad tandläkare (DDS).

Erfarenhet: Anders har haft flera seniora roller i Astra, AstraZeneca, CV Therapeutics, Actogenics och Tikomed AB. Han har tidigare erfarenhet av företagsledning, affärsutveckling och läkemedelsutveckling.
 

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Transmed Gothenburg AB och Iscaff Pharma AB. Styrelseledamot i Anders Waas AB och Toleranzia AB.
Tidigare uppdrag: VD i TIKOMED AB. Styrelseledamot i Karo Pharma AB och Anidea AB.
Ägare och verksam i följande bolag: Anders Waas AB.
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget:
Förhållande till bolaget:Oberoende
Förhållande till större ägare: Beroende

Carol Routledge

Styrelseledamot sedan 2018. BSc, PhD i neurofarmakologi.

Erfarenhet: Carol är FoU- och läkemedelsutvecklingsexpert med över 30 års erfarenhet inom brittiska och USA-baserade läkemedels- och bioteknikföretag med fokus på läkemedelsförvärv och profilering av NCE-biologi. Hon har haft en nyckelroll i GSK Biopharmaceuticals, inkluderande ledning inom läkemedelsforskning och utvecklingsverksamhet inom ett antal terapeutiska områden, särskilt inom områdena för immonuinflammatoriska sjukdomar och neurovetenskap med betoning på translationell medicin. Hon hanterade nyligen en semifilantropisk demensfond med en central inriktning på att identifiera och utveckla nya sjukdomsmodifierade mekanismer för behandling av alla olika typer av demens. Hon har fått över 90 artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Carol är för närvarande forskningschef vid Alzheimers Research UK där hon driver forskningsagendan.

Pågående uppdrag:
Tidigare uppdrag:
Förhållande till bolaget: Oberoende
Förhållande till större ägare: Oberoende

 

Pernilla Sandwall, 1963

Styrelseledamot sedan 2020. Apotekare.

Erfarenhet: Pernilla har 30 års erfarenhet från läkemedels- och biotechindustrin. Hon har arbetat med klinisk forskningsverksamhet bland annat som projektledare och chef samt med strategiskt arbete inom klinisk forskning vid Merck & Co. Inc. (MSD). Pernilla är sedan 2012 Chief Operating Officer vid InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ).

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Föreningen Innovativa Mindre Life science företag (IML)
Tidigare uppdrag: Medlem i SwedenBios arbetsgrupp för kliniska prövningar och regulatoriska frågor. samt styrelseledamot i Farmaceuter utan gränser.
Ägare och verksam i följande bolag: –
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget: –
Förhållande till bolaget: Oberoende
Förhållande till större ägare: Oberoende

Lena Degling Wikingsson, 1963

Styrelseledamot sedan 2020. Apotekare och PhD i farmaceutisk vetenskap.

Erfarenhet: Lena har 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Hon har en bred erfarenhet inom regulatory affairs och utveckling av biologiska läkemedel och vacciner bland annat från Dilafor, Avaris AB, Independent Pharmaceutica AB, SBL Vaccines, Accuro Immunology samt Läkemedelsverket. Lena är förnärvarande VD för Dilafor AB.

Pågående uppdrag: VD för Dilafor AB och styrelseordförande i Simplexia AB, CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB samt Dilafor Incentive AB
Tidigare uppdrag: VD för Avaris AB, Independent Pharmaceutica AB, styrelsemedlem i Avaris AB och Eurocine Vaccines AB. Styrelseordförande i Cellaviva.
Ägare och verksam i följande bolag: 
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget: 

Förhållande till bolaget: Oberoende
Förhållande till större ägare: Oberoende

Per-Göran Gillberg, 1956

Styrelseledamot sedan 2020. MSc, PhD i medicinsk vetenskap samt adjungerad professor i neurovetenskap vid Uppsala Universitet.

Erfarenhet: Per-Göran har 35 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han har en bred erfarenhet inom farmakologi och neurofarmakologi från Kabi, Kabi Pharmacia, Pharmacia & Upjohn och Pharmacia, AstraZeneca samt Albireo. Per-Göran är grundare av Albireo AB och förnärvarande VP Development för Albireo Pharma Inc och dess dotterbolag Albireo AB samt knuten till sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi, Karolinska Institutet, Stockholm.

Pågående uppdrag: VP Development för Albireo Pharma Inc, adjungerad till Center för Alzheimer Forskning vid Karolinska Institutet
Tidigare uppdrag: Adjungerad ledamot i styrelsen för Albireo AB, adjungerad professor i neurovetenskap vid Uppsala Universitet 
Ägare och verksam i följande bolag: Albireo Pharma Inc
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget: 

Förhållande till bolaget: Oberoende
Förhållande till större ägare: Oberoende