Corporate Governance

Bolagets revisor är Andreas Mast
Partner och Kontorschef för EY Göteborg

Andreas har många års erfarenhet av att leda och ansvara för stora och medelstora revisionsuppdrag, främst med fokus på noterade företag och företag i internationella koncerner. Även flera års erfarenhet av granskning av bolag inom Life Science.
Arbetade under 2010-2011 som ekonomichef för Nimbus Boats-koncernen

Bolagsordning
Bolagsordning kan laddas ned här: Bolagsordning 2019