Major Shareholders

Namn Kapital % Röster % Datum
Avanza Pension 12,37 12,37 2019-09-30
Mivac Development AB 6,97 6,97 2019-09-30
Nordnet Pensionsförsäkring AB 6,90 6,90 2019-09-30
Ålandsbanken i ägares ställe 2,35 2,35 2019-09-30
Anders Sandberg 2,33 2,33 2019-09-30
Torleif Härd 2,06 2,06 2019-09-30
Robert Joki 1,98 1,98 2019-09-30
GU Ventures 1,31 1,31 2019-09-30
Hermax 1,31 1,31 2019-09-30
Ola Hermansson 1,31 1,31 2019-09-30
Jan Löngårdh 1,31 1,31 2019-09-30