Major Shareholders

Namn Kapital % Röster % Datum
Avanza Pension 12,25 12,25 2019-12-30
Mivac Development AB 6,96 6,96 2019-12-30
Nordnet Pensionsförsäkring AB 7,72  7,72 2019-12-30
Ålandsbanken i ägares ställe 2,50 2,50 2019-12-30
Anders Sandberg 2,33 2,33 2019-12-30
Torleif Härd 2,04 2,04 2019-12-30
GU Ventures 1,31 1,31 2019-12-30
Hermax 1,31 1,31 2019-12-30
Ola Hermansson 1,31 1,31 2019-12-30
Jan Löngårdh 1,31 1,31 2019-12-30