Major Shareholders

2020-03-31

Namn Kapital % Röster % Antal
Avanza Pension 12,30 12,30 939 194
Mivac Development AB 6,96 6,96 531 312
Nordnet Pensionsförsäkring AB 5,90  5,90 450 477
Ålandsbanken i ägares ställe 2,49 2,49 189 803
Anders Sandberg 2,33 2,33 178 193
Patrik Ahlvin 1,34 1,34 102 000
GU Ventures 1,31 1,31 100 000
Hermax 1,31 1,31 100 000
Ola Hermansson 1,31 1,31 100 000
Ludvig Löngårdh 1,31 1,31 100 000