Major Shareholders

Namn Kapital % Röster % Datum
Avanza Pension 13,00 13,00 2019-06-30
Nordnet Pensionsförsäkring AB 7,20 7,20 2019-06-30
Mivac Development AB 6,97 6,97 2019-06-30
Ålandsbanken i ägares ställe 2,35 2,35 2019-06-30
Anders Sandberg 2,33 2,33 2019-06-30
Torleif Härd 2,06 2,06 2019-06-30
Mikael Nilsson 1,51 1,51 2019-06-30
Robert Joki 1,47 1,47 2019-06-30
GU Ventures 1,31 1,31 2019-06-30
Hermax 1,31 1,31 2019-06-30
Jan Löngårdh 1,31 1,31 2019-06-30