Share Information

Aktien

Alzinovas aktie handlas på Spotlight Stock Market.
Bolaget har ett registrerat aktiekapital på 1 440 819,20 SEK fördelat på 5 478 400 aktier.
Aktiernas kvotvärde är 0,2630 SEK per aktie.

Aktienamn: Alzinova
Kortnamn (ticker): ALZ
ISIN-kod: SE0007413455
LEI-kod: 549300K3IMVT20EK2S13

Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB