News

Alzinova inleder EU finansierat SME instruments steg 1 projekt och tilldelas coach

2017-06-30 15:52

Alzinova har nu påbörjat projektet ”Novel Immunotherapeutic Vaccine for the treatment of Alzheimer’s disease (IMMOVA)”, för vilket bolaget erhöll finansiering genom Horizon 2020 SME instruments steg 1. I samband med detta fick vi även tillgång till en coach som nu har utsetts.

Företagets coach, Dr. Carol Routledge, har mer än 30 års erfarenhet från läkemedels- och biotechbolag baserade i Storbritannien och USA. Hon har arbetat med förvärv och profilering av NCE’s (New chemical entities) och biologiska läkemedel. Dr. Routledge har också ett mycket värdefullt kontaktnät som Alzinova nu kommer kunna dra nytta av.

Dr. Routledge kommer att bidra med mycket viktiga kompetenser och erfarenheter. Bolagets kommersialiseringsplan kommer nu att optimeras så att vi kan nå framåt tydligare, snabbare och med större träffsäkerhet. Vi är mycket entusiastiska att nu kunna starta upp detta viktiga projekt“, säger Alzinovas VD Per Wester.

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.