News

Alzinova inleder idag förstudie till den slutliga GLP-toxikologistudien på vaccin ALZ-101

2017-11-22 14:26

Det pre-kliniska arbetet med vaccinet ALZ-101 fortskrider enligt plan. Idag inleds en vaccinationsstudie på icke-humana primater (makakapor) som en förstudie till GLP-toxikologistudien.

Studien, som kommer att genomföras av CiToxLAB i Frankrike, syftar till att bekräfta immunogenicitet i det valda djurslaget samt utveckla de analytiska metoder som kommer att användas i den efterföljande större GLP-studien.

-Det är otroligt spännande att nu inleda förstudien till den stora toxikologistudien vi planerat för under de senaste månaderna, säger Per Wester, VD på Alzinova AB. Vi känner oss optimistiska om utfallet eftersom vi redan genomfört preliminära toxikologistudier på andra djurarter med mycket goda resultat. Sista steget inför studier på människa inleds idag.

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.