News

Alzinovas bolagspresentationer i oktober / Upcoming company presentations in October [in Swedish only]

2015-10-05 13:22

Varmt välkomna att träffa oss på nedanstående bolagspresentationer, vilka kommer att hållas under oktober månad i ett flertal städer. Ni kommer då att få veta mer om bolaget och våra framtida planer samt även få möjlighet att träffa Per Wester, vår nya VD, och Anders Sandberg, Forskningsdirektör tillika medgrundare av bolaget.

Följande evenemang är inplanerade:

  • 8 oktober 2015, kl. 12.45, AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, plan 3, Stockholm. Anmälan sker på AktieTorgets hemsida, under ”Investerarträffar”.
  • 12 oktober 2015, kl. 18.30, Aktiespararna, Hotel Marina Plaza, Helsingborg. Anmälan sker på Aktiespararnas hemsida under ”Aktiviteter”.
  • 13 oktober 2015, kl. 12.00, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö. Anmälan sker till Sedermera Fondkommission, e-post: anmalan@sedermera.se eller telefon: 0431-47 17 00.
  • 14 oktober 2015, kl. 18.00, Radisson Blu Hotel, Södra Hamngatan 59-65, Göteborg. Anmälan sker på AktieTorgets hemsida, under ”Investerarträffar”.
  • 19 oktober 2015, kl. 12.30, Aktiespararna, Waterfront Congress Centre, Nils Ericsson Plan 4, Stockholm. Anmälan sker på Aktiespararnas hemsida under ”Aktiviteter”.

Välkomna!