News

Europeiska Kommissionen offentliggör Alzinovas Horizon 2020 steg 1 rapport

2017-11-29 10:43

Alzinova erhöll i våras ett bidrag om €50,000 i syfte att utarbeta en kommersialiseringsplan för vaccin ALZ-101. Förutom själva bidraget erhölls också samarbete med en internationellt erfaren Coach som betalades av Europeiska Kommissionen.

En sammanfattning av kommersialiseringsplanen finns nu publicerad på Europeiska Kommissionens hemsida.

http://cordis.europa.eu/result/rcn/205153_en.html

“Arbetet med kommersialiseringsplanen visade att det finns en enorm potential i vårt Alzheimersvaccin, ALZ-101, till följd av dess helt unika egenskaper. Dels på grund av den specifika bindningen till oligomerer, som anses vara den toxiska varianten av Amyloid-β. Samtidigt möjliggör ett vaccin en kostnadseffektiv behandling som innebär att stora populationer kommer att kunna behandlas.” Detta menar Per Wester, VD på Alzinova AB.

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.