News

Initiala resultat från förstudie med vaccin ALZ-101 bekräftar god säkerhetsprofil i icke-humana primater

2018-02-07 16:12

Alzinova har idag erhållit delresultat från vaccinationsstudien på icke-humana primater (makakapor), förstudien till GLP-toxikologistudien, som inleddes den 22 november. Studien genomfördes planenligt med 3 intramuskulära injektioner varannan vecka följt av en observationsperiod om 4 veckor.

Rapporten visar att djuren mår bra, och att inga synliga bieffekter eller lokala reaktioner vid injektionsstället kan noteras. Djurens kroppsvikt var också opåverkad av behandlingen. Sammanfattningsvis bekräftar resultaten den gynnsamma säkerhetsprofil som tidigare observerats i andra djurslag.

Alzinova kommer att erhålla den kompletta rapporten inom ytterligare några veckor. Samtidigt fortsätter arbetet med att inleda GLP-toxstudien som planerat, genom utvecklandet av analytiska metoder och produktion av material för denna

-Det är glädjande med dessa positiva indikationer om säkerhetsprofilen för vaccinet ALZ-101 som innebär att vi kan fortsätta det prekliniska arbetet som planerat, säger Per Wester, VD på Alzinova AB.

 

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.