Alzinova AB, nomination committee before the Annual General Meeting 2022

Alzinova AB, valberedning inför årsstämman 2022