Alzinova AB, nomination committee before the Annual General Meeting 2021

The nomination committee has been appointed in accordance with the instructions adopted at the Annual General Meeting on May 18, 2020. The nomination committee comprises the following members.

– Julian Aleksov, appointed by Maida Vale Capital AB
– Anders Waas, appointed by MIVAC Development AB
– Ola Hermansson
– Björn Larsson (Chairman of the Board)

The nomination committee shall prepare proposals for the 2021 Annual General Meeting, regarding:
– election of the Chairman of the Meeting, Chairman of the Board, other members and possible alternates of the Board;
– fees to be paid to the Chairman of the Board and Board members;
– election of auditor;
– remuneration to the auditor;
– and, if necessary, proposal for changes in the instruction to the Nomination Committee.

Shareholders wishing to submit a proposal to the Nomination Committee before the Annual General Meeting on May 18, 2021, can do so by e-mail to: hakan.skogstrom@alzinova.com (label e-mail with “Nomination Committee”). Proposals shall be submitted to the Nomination Committee no later than March 30, 2021.

For further information, please contact:
Björn Larsson, Chairman of the Board
Mobile: +46766201725
Email: bjorn.larsson@alzinova.com

Alzinova AB, valberedning inför årsstämman 2021

Valberedningen har utsetts i enlighet med de principer som antagits av årsstämman den 18 maj 2020, och består av följande ledamöter.

– Julian Aleksov, utsedd av Maida Vale Capital AB
– Anders Waas, utsedd av MIVAC Development AB
– Ola Hermansson
– Björn Larsson (styrelseordförande)

Valberedningen ska, innan årsstämman 2021, bereda förslag till beslut angående:

– Val av ordförande för stämman, styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
– Arvode till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter;
– Val av revisor;
– Arvode till revisor;
– Samt i förekommande fall ändringar i instruktionen och arbetsordningen för valberedningen.

Aktieägare som önskar framlägga förslag till valberedningen inför årsstämman den 18 maj 2021 kan göra detta via e-post till hakan.skogstrom@alzinova.com. Förslag ska framläggas till valberedningen senast den 30 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Larson, styrelseordförande
Mobil: +46766201725
Email: bjorn.larsson@alzinova.com