Management

Per Wester, CEO

Per Wester, 1960
VD sedan 2015. Utbildad civilekonom.

Erfarenhet: Per är en erfaren ledare från läkemedelsindustrin. Per har varit ansvarig för att bygga upp ett läkemedelsföretag från grunden. Innan han började på Alzinova var han VD för Mundipharma AB i 17 år samt chef (General Manager) för den nordiska regionen sedan 2011. Per var mellan 2014–2015 även styrelseledamot i Läkemedelsindustriföreningens Service Aktiebolag (den forskande läkemedelsindustrins branschorganisation, LIF).

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Permeda AB.
Tidigare uppdrag: VD i Mundipharma AB, Mundipharma AS, Mundipharma OY och Nopharma A/S. Styrelseledamot i Läkemedelsindustriföreningens Service Aktiebolag.
Ägare och verksam i följande bolag: Permeda AB.
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget: 29 125 aktier och 37 500 teckningsoptioner.


Anders Sandberg

Anders Sandberg, 1972
Forskningsdirektör sedan 2015. Filosofie doktor i kemi (inriktning biokemi).

Erfarenhet: Anders är en av Alzinovas medgrundare och var även Bolagets VD under en övergångsperiod. Sandberg har lång erfarenhet av proteinforskning med betoning på neurotoxiska peptidaggregat. Sandberg har sedan 2007 arbetat med ALZ-101- och ALZ-201-projekten som sin huvudsysselsättning, och har som operativ chef drivit mycket av Bolagets verksamhet sedan det grundades 2011. Sandberg är även meduppfinnare till Alzinovas AβCC-teknologi och är sedan 2011 styrelsesuppleant.

Pågående uppdrag:
Tidigare uppdrag:
Ägare och verksam i följande bolag:
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget: 144 725 aktier och 37 500 teckningsoptioner.


Johanna Hultgren, 1987
Ekonomichef på konsultbasis sedan 2018. Utbildad ekonomi- och redovisningskonsult.

Erfarenhet: Johanna har lång erfarenhet som redovisningsekonom och har varit ansvarig för redovisningen i Alzinova sedan Bolagets start. Johanna har arbetat som redovisningsekonom för noterade och onoterade forskningsbolag i 10 år hos GU Ventures och är sedan februari 2018 ekonomichef för dotter- och intressebolag i GU Ventures portfölj.

Pågående uppdrag: Ekonomichef i SeaTwirl AB, GU School of Executive Education AB, Kaponjären AB, Kaponjären 1 AB och MIVAC Development AB.
Tidigare uppdrag: Ekonomichef i Cereno Scientific AB, Toleranzia AB och Pexa AB.
Ägare och verksam i följande bolag:
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget: