Management

Kristina Torfgård, 1963
VD sedan 2019. Utbildad apotekare och medicine doktor i klinisk farmakologi.

Erfarenhet: Kristina Torfgård har mer än 25 års erfarenhet från ledande roller i läkemedels- och biotechindustrin. Hon  har tidigare arbetat på AstraZeneca med forskning och utveckling inom både tidig och sen fas samt varit globalt ansvarig förmarknadsförda produkter. Kristina har även arbetat på biotechföretaget Albireo AB/Pharma Inc, där hon varit delaktig i att bygga upp företaget.

Pågående uppdrag:
Tidigare uppdrag: VP Clinical and Regulatory Affairs, VP Global Project Head vid Albireo AB /Albireo Pharma Inc.
Ägare och verksam i följande bolag: Consultina Pharma Science.
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget:


Anders Sandberg

Anders Sandberg, 1972
Forskningsdirektör sedan 2015. Filosofie doktor i kemi (inriktning biokemi).

Erfarenhet: Anders är en av Alzinovas medgrundare och var även Bolagets VD under en övergångsperiod. Sandberg har lång erfarenhet av proteinforskning med betoning på neurotoxiska peptidaggregat. Sandberg har sedan 2007 arbetat med ALZ-101- och ALZ-201-projekten som sin huvudsysselsättning, och har som operativ chef drivit mycket av Bolagets verksamhet sedan det grundades 2011. Sandberg är även meduppfinnare till Alzinovas AβCC-teknologi och är sedan 2011 styrelsesuppleant.

Pågående uppdrag:
Tidigare uppdrag:
Ägare och verksam i följande bolag:
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget: 144 725 aktier och 37 500 teckningsoptioner.


Håkan Skogström, 1961
CFO sedan 2020. Utbildad småföretagsekonom

Erfarenhet: Håkan har 20 års erfarenhet från ledande ekonomibefattningar inom sjöfartsnäringen. Han har tidigare arbetat som CFO och VD på ett privatägt svenskt rederi med internationell verksamhet där han varit delaktig i att bygga upp bolaget. Sedan början av 2020 arbetar Håkan som CFO för Safe at Sea AB. Håkan jobbar även som ekonomikonsult till mindre- och medelstora företag.

Pågående uppdrag: Ekonomichef i Safe at Sea AB (publ)
Tidigare uppdrag: CFO Laurin Maritime AB.
Ägare och verksam i följande bolag: Accounts4u Vallda AB
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget:


Anders Bylock, 1954
Chief Medical Officer sedan 2019. Legitimerad Läkare, specialist i thoraxkirurgi. Docent och medicine doktor.

Erfarenhet: Anders har mer än 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling inom såväl prekliniska studier som kliniska studier fas I-IV, samt registreringsarbete kring inom EU godkända läkemedel. Han har bland annat arbetat vid MSD Sweden, haft flera ledande positioner inom AstraZeneca samt som Senior Global Director vid Boehringer Ingelheim GmbH & Co KG i Tyskland, medicinskt ledde ett stort antal kardiovaskulära projekt i olika stadier.

Pågående uppdrag: Chief Medical Officer för Aptahem AB i Malmö.
Tidigare uppdrag: bl.a. Chief Medical Officer för Athera AB.
Ägare och verksam i följande bolag: Bylock Medical Support AB
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget:


Ingela Nylander, 1960
Development Project Director sedan 2019, MSc Kemiteknik, Certifierad Projektledare.

Erfarenhet: Ingela har över 25 års erfarenhet som projektledare från läkemedels- och biotechindustrin. Ingela har arbetat inom alla faser av läkemedelsutveckling till regulatoriskt godkännande och marknadsintroduktion. Hon har arbetat på AstraZeneca, varit delaktig i att startat ett företag som utvecklar beslutsstödssystem för läkemedelsindustrin. Ingela har även arbetat i mindre läkemedels- och medical device företag.

Pågående uppdrag: Senior Advisor MC Incubator
Tidigare uppdrag: Senior Advisor Drug Development på Scandinavian Development Services
Ägare och verksam i följande bolag: Captario AB, Nying Management AB
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget: