Management

Kristina Torfgård, 1963
VD sedan 2019. Utbildad apotekare och medicine doktor i klinisk farmakologi.

Erfarenhet: Kristina Torfgård har mer än 25 års erfarenhet från ledande roller i läkemedels- och biotechindustrin. Hon  har tidigare arbetat på AstraZeneca med forskning och utveckling inom både tidig och sen fas samt varit globalt ansvarig för marknadsförda produkter. Kristina har även arbetat på biotechföretaget Albireo AB/Pharma Inc., där hon varit delaktig i att bygga upp företaget.

Pågående uppdrag:
Tidigare uppdrag: VP Clinical and Regulatory Affairs, VP Global Project Head vid Albireo AB /Albireo Pharma Inc.
Ägare och verksam i följande bolag: Consultina Pharma Science.
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget:


Anders Sandberg

Anders Sandberg, 1972
Forskningsdirektör sedan 2015. Filosofie doktor i kemi (inriktning biokemi).

Erfarenhet: Anders är en av Alzinovas medgrundare och var även Bolagets VD under en övergångsperiod. Sandberg har lång erfarenhet av proteinforskning med betoning på neurotoxiska peptidaggregat. Sandberg har sedan 2007 arbetat med ALZ-101- och ALZ-201-projekten som sin huvudsysselsättning, och har som operativ chef drivit mycket av Bolagets verksamhet sedan det grundades 2011. Sandberg är även meduppfinnare till Alzinovas AβCC-teknologi och är sedan 2011 styrelsesuppleant.

Pågående uppdrag:
Tidigare uppdrag:
Ägare och verksam i följande bolag:
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget: 144 725 aktier och 37 500 teckningsoptioner.


Johanna Hultgren, 1987
Ekonomichef på konsultbasis sedan 2018. Utbildad ekonomi- och redovisningskonsult.

Erfarenhet: Johanna har lång erfarenhet som redovisningsekonom och har varit ansvarig för redovisningen i Alzinova sedan Bolagets start. Johanna har arbetat som redovisningsekonom för noterade och onoterade forskningsbolag i 10 år hos GU Ventures och är sedan februari 2018 ekonomichef för dotter- och intressebolag i GU Ventures portfölj.

Pågående uppdrag: Ekonomichef i SeaTwirl AB, GU School of Executive Education AB, Kaponjären AB, Kaponjären 1 AB och MIVAC Development AB.
Tidigare uppdrag: Ekonomichef i Cereno Scientific AB, Toleranzia AB och Pexa AB.
Ägare och verksam i följande bolag:
Antal aktier och teckningsoptioner i Bolaget: